Дахьстьн: 

Дәрсед Хwәндьна Кʼӧрди», Рʼ. & М. Шәнфәлд, 80 рʼупʼәл

Әва кʼьтеба бона wан кӧрманща һатийә һазьркьрьне, йед кӧ һʼәйра зьмане хwәда нә, дьхwазьн бь зьмане хwә бь һʼәрфед латини бьхуньн у бьньвисьн. Хwәндәван дькарә wәхтәки кьнда һин бә, һәгәр әw бь рʼасти дьхwазә һин бә.

 

«Dersêd Xwendina K'urdî», R. & M. Schoenfeld, 80 r'ûp'el

Eva k'itêba bona wan kurmanca hatîye hazirkirinê, yêd ku h'eyra zimanê xweda ne, dixwazin bi zimanê xwe bi h'erfêd latînî bixûnin û binivîsin. Xwendevan dikare wextekî kinda hîn be, heger ew bi r'astî dixwaze hîn be.