Әва к'ьтеба бона wан кöрманща һатийә һазьркьрьне, йед кö һ'әта ньһа бе хwәндьн у ньвисар манә у һ'әйра зьмане хwәда нә, дьхwазьн бь зьмане хwә хәбәр дьн, бьхуньн у бьньвисьн.

Хwәндьн у ньвисара бь зьмане де гәләки һ'әwаск'ар у ширьн ә. Әв йәк wәкә шире де керһати йә, öса жи һинбуна зьманед хәриб, кö ль сәр бьнгәһе  зьмане де ава дьбә. Ләма жи, гава йәк кö хwәндьн у ньвисара зьмане де р'ьнд занә, әw р'ьһ'әт зьманед майин һин дьбә у хwәндьнеда жи пешда дьчә.

Хwәндәван дькарә wәхтәки кьнда һин бә. Һәгәр әw бь р'асти бьхwазә һин бә, йан жи зу дәрсед ве к'ьтебе бьхунә, әwе бь ви аwайи р'ьһ'әт бькарьбә һини хwәндьна зьмане де бә у зьмане хwә бир нәкә.