Nimûneyên Daxistinê: 

Li vir hûn dikarin afîşa (postera) A4 bi Elfabeya Kurmancî bistînin.